is toegevoegd aan uw favorieten.

De Fransche Revolutie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REGISTER

op de drie dcclcn

Thomas Carlyle. Fransche Omwenteling.

vierde herziene druk, geïllustreerde editie.

wr^Üfo-ïï

A

A b b a y e, de, elf Fransche gardes opgesloten in, I, 209; moorden in, III, 27, 80, 31 ; plaat van, 30 ; verhalen van Jourzniac de St.-Méard en van Maton, 35—38.

Académie francaise, opheffing van de, I, 46; door Richelieu opgericht, II, 112.

Acceptation, grande, door Lodewijk XYI, II, 199—206.

Achilles, slacht schapen, I, 157.

A c t-H a b e as-G o r p u s, de, III, 163; door Titt geschorst, 163.

Acta e o n, II, 95.

Adel, oorzaak van het verval van den, 1,22, 25; bijnaam van den, 25; voorrechten van den, 25; is tegen het gemeenschappelijk onderzoek der vo machten, 190; emigreerende, dwalingen van den, II, 238, 239.

Adelung, Geschichte der menscblichen Narrlieit, I, 78.'

Admetus, III, 51.

Actius, en Attila, III, 51.

Agoust, kapitein d', in het parlement, I, 1"!—132; en de prins de Condé, 131 ; verdere lotgevallen van, 131.

Aig uilion, hertog d', zijne betrekking, I, 10; te Quiberon, 10; beschuldigd, 10 ; trekt naar finscoïne, 10; wordt in de gunst hersteld, 11.

Aintrigues, graaf d', in woede, I, 150.

Aladdin's paleizen, III, 224.

Albigenzen, oorlogen tegen de, 111, 15.

Al ombert, Jean le Rond d', Encyclopedist, natuurlijke zoon van madame de Tencin, schrijver

van de voorrede der Encyclopédie, groot wiskunstenaar, 1, 46; portret van, 51.

A1 e x a n d e r, bisschop van Alexandrië, en zijne leer, II, 161.

Allia, -slasr bij de, I, 132.

Altaar des vaderlands, II, 62.

Am ar J. P., lid der Sureté, III, 251; portret van, 250; zijn latere houding, 251.

A mi des 1 o i s, geeft aanleiding tot opstootjes, III, 104.

Ami du peuple, wordt Journal de la République, III, 10.

Ami ral, doet een moordaanslag op Collot d'Herbois, III, 288; geguillotineerd, 295. Ampliictyonen, II, 204.

Am poule, La Sainte, te Rheims, en Ruhl,

II, 214,

Anacreon, Oud-GrieVseh dichter, III, 136. Andromeda, en Perseus, III, 7, 8. Anglas, Franpois Antoine de Boissy d', Vie, de Malesherbes, I, 61; en het Protestanten-edict, 126; hoofd der moeras-kikvorschen, voorzitter der Conventie op 1 Prairial, III, 340, 841; portret van, 339.

Angoulême, hertogin van, III, 116, Angremont, Collenot d', geguillotineerd,

III, 11.

Anjou, Karei van, beheerscher van Sicilië, I, 42; graven van, gonfalonieri, 1 S7.

Annonav. Zie Montgolfier. A n tinoiis.keizer Hadrianus' gunsteling, II,224. Apollo, Phoebus, de zilveren boog van, I, 15S; verschillende vormen van, 273.

Apotres, Actes des, I, 177.