is toegevoegd aan uw favorieten.

De architectuur in hare hoofdtijdperken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

allo verfijningen van den pijler, ontstaan uit de behoefte aan meer licht en gemakkelijker doorgang tot het inwendige. Zij worden door vele schrijvers als liet voor-tvpe der Grieksch-Dorische zuil beschouwd.

Ten slotte is de Hathor-pijler een tvpe, welks bovendeel, als versierinc

'

den kop dier godin met tenipel-aedicula bevat; een voorstelling die later als zuilbekroning, toepassing vindt (fig. 27 en ;31). I)e juiste beteekenis van het motief is niet zeker bekend ').

Al deze pijlervormen zijn in verschillende graven en tempels, van vroegeren en lateren tijd, aangewend.

Reeds tijdens de 12e dynastie verschijnt naast den pijler, de zuil, als vrijstaand steunpunt in bundel of cirkelgrondvorm en mot afzonderlijke bekroning(kapiteel). Haar origine staat met den pijler in geenerlei verband. Vermoedelijk is de zuil een afleiding van de hout- en metaalkunst. Basreliëfs en beschilderingen in graven van het oude rijk. bevattende tafereelen uit liet dagelijksch leven, staven deze meening. In lichte, sierlijke vormen

Fig. 45. Lotuszuil te Karuak (P. & c.). geven zij de latere steenen

zuilen te zien (fig. 44). Behalve enkele uitzonderingen, ontleende do Egyptische kunstenaar do motieven der karakteristieke zuilkapiteelen, steeds aan de rijke natuur van hot Xijldal. Do boomen, planten 011 bloemen in en aan den stroom waren een

') De letterlijke vertaling van Hathor is: woning van Horus (P. & C.).