is toegevoegd aan uw favorieten.

De architectuur in hare hoofdtijdperken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

don bovenvermelden tempel is de papyruszuil zwaar, vergeleken bij die van

Fig. 48. Geometrisch aanzicht Hor zuil van Karnak (P. & C.).

liet Ramessëum en de groote zuilenzaal te Karnak. Ook de versiering der zuilen onderling, verschilt. Al naar het karakter van den bouw en zijn afmetingen werden vorm, verhouding en versiering bepaald; van een stelselmatig lichter worden der zuil is geen sprake. Tijdens de dynastie der Ptolemeëers, dus in het latere tijdvak der Egyptische kunst, treden nog enkele varianten van kapiteelen te voorschijn, waaronder bij voorkeur de papyrus- en palmkapiteelen toepassing vinden (fig. 30). Doch de opvatting verandert.

A U

, _

«i i j • i

Fig. 4!(. Zuil van het Ramesseutn (P. & O.).

\j\er i geheel wordt nu de behandeling meer realistisch, de stijleering minder zuiveren streng. De zucht naar verandering en verfijning leidt wel eens tot overlading en verwarring. In plaats van ondergeschikt te blijven aan het geheel, gelijk dit tijdens de Ramessieden zoo juist werd gevoeld, worden de details der kapiteelen meer plastisch en op zich zelf sprekend behandeld. Daardoor gaat de groote indruk