is toegevoegd aan uw favorieten.

De architectuur in hare hoofdtijdperken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

baksteenzuilen werd gedragen; haar bouw dagteekent ongeveer 2500 v. Clir. Een andere ruimte bevat vier zuilen tot een groep vereenigd, op vierkanten

sokkel rustend (fig. 01) en eveneens van baksteen vervaardigd. Van beide zuiltvpen is de bekroning verdwenen.

VERSIERING.

In tegenstelling

o o

met het strenge, statige, haast stugge en eentonige, doch karakteristieke uiterl ij k der Assyrische paleizen was het inwen-

Fig. 89. Bas-relief van een tempeltje. Jige vol bekoring.

Veilig verborgen achter de ondoordringbare muren der hooge burcht, spreidde zich hier de weelde en de rijkdom van een machtig Oostersch vorst ongehinderd ten toon. Met veel luister was het inwendige versierd, en met comfort ingericht.

De ruime binnenplaatsen, met kunstvolle, geweven tapijten — zooals

thans nog in het Oosten worden vervaardigd—belegd, overspannen en aldus

1 1

Ut'W UUNUclcU ge-

worden gedurende zekere uren van den dag, boden met de overwelfde zalen, appartementen , en de zoogenaamde hangende tuinen van het boven-terras, den bewoners af-

Fij?. 90. Baksteenen bundelzuil te Tcllo (Choisy). Avisselillgeilgenot.

Kenmerkend

is de algeheele opvatting van het decor. In aansluiting met de statige dorpelwachters aan de ingangen der vertrekken geplaatst, werd heel liet benedendeel der zalen van een iloorloo pende plastische versiering voorzien. Zij was ge-