is toegevoegd aan uw favorieten.

De architectuur in hare hoofdtijdperken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eeuwige woning namen. Degelijker en kunstvoller kon deze in 1 heniciê zeku niet worden vervaardigd. Waartoe zich dus moeite te geven: met de verandering van het opschrift in Phenicische taal was de zaak klaai ).

Alleen de taal is hun glorie! Want dc Pheniciërs zijn als de vernuftige samenstellers van het alphabet bekend, dat de omslachtige, ingewikkelde Oud-Oostersche schriften: het hiëroglyphen-, spijker- en wiggeschrift heeft vervangen. En al diende het letterschrift bij hen niet tot hoogere doeleinden, t«»t beoefening van wetenschap of letterkunde, en werd het alleen benuttigd tot snelle afwikkeling van zaken, dan komt hun toch de eer der uitvinding toe.

Cosmopolieten van natuur en ter wille van handel steeds ambulant, is het te begrijpen dat dit bedrijvige volk, ondanks zijn vindingrijken geest, toch weinig oorspronkelijks heeft nagelaten.

Vermoedelijk pasten do Pheniciërs het Assyrische en Egyptische constructie-

Fig. 104. Cyprische kapiteelen (Louvre te Parijs).

systeem toe, terwijl hun tempels een navolging op kleine schaal der Egyptische monumenten zijn. Do ontzaglijke heiligdommen van het Xijldal to<h, zijn in Phenicië niet te vinden. De positieve practische aard der bewoners had er geen behoefte aan en door de geringe oppervlakte der kuststreek ontbrak de noodige ruimte. Vandaar de beperkte omvang en het eenvoudig karakter der ruïnes waarin tot nu toe, slechts weinig duidelijke gegevens zijn ontdekt. Enkele sterk verminkte muurklompen duiden op hun \roegei bestaan. Te oordeelen naar deze overgebleven fragmenten bestond het heiligdom uit een kleine cella naar één zijde open en tot plaatsing van het symbool der godheid bestenul. Het monument, uit de rots gehouwen, of van groote stukken steen saamgesteld, stond in een ruime, afgesloten omgeving (Peribolus) (fig. 10;}). De hollijst-bekroning verraadt den Egyptischen invloed. Deze overeen Komst is ook zichtbaar in verschillende pijlerkapiteelon op Cyprus ontdekt,

i) Annam ot Ga uniek. L'liistoire do riuibit.ition huroainc.