is toegevoegd aan uw favorieten.

De architectuur in hare hoofdtijdperken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

spanwijdte van de zwaar belaste architraaf verminderd. Bovendien bevordert deze schikking de stabiliteit van den geheelen bouw, die hoofdzakelijk op de

slanke zuilen rust.

i

De hoofdvorm is als constructiemotief rationeel gedacht en waarschijnlijk afgeleid van de rustieke, gaffel vormige, houten steunpunten der primitieve woning in Perzië '). Als kunstvorm heeft deze steencn zuilbekroning veel karakter door de teekening van den omtrek en de stvleering der 011derdeelen. In de algeheele opvatting en de uitvoering van liet motief is rekening gehouden met zijn bedoeling en plaats. Treffend is de strakke, duidelijke toeken ing van het dier, vol ongetemde kracht in de houding van den stoeren kop, den gekromde!) nek en de

Fig. 117. Vorkkapiteel te Suza (Louvre). Vast-SaamgOVOU-

wen pooten. Ook

de bewerking der onderdeden, sober en vlak is zeer juist, overeenkomstig

1) Zie VioLLKT-LE-Due: Entretiens sur 1'arehitecture.