is toegevoegd aan uw favorieten.

De architectuur in hare hoofdtijdperken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Leeuwenpoort te Mvcene is besproken, wordt teruggevonden in steenen fragmenten: overblijfselen van halfzuilen vóór enkele ingangspoorten te Oreliomenos en te Mycene geplaatst, een navolging in steen aanwijzend van liet houten steunpunt (fig. 134). Als versiering der schacht zijn zigzaglijnen en spiralen toegepast. Een zwaar dekstuk, een verbreeding, bestaande uit een torusprofil met hol, vormde liet kapiteel, bestemd den houten balk te dragen. Eigen-

Fig. 136. Koepelgraf te Orchomenos (Schatkamer van Atreus) (l\ & <-'■)•

aardig is ook een friesversiering van blauw albasten platen, afkomstig uit de voorhalle van de mannenwoning (fig. 135). Enkele archeologen meenen hierin een vóór-tvpe van het Dorische triglyphenfries te zien. De balk versiering bestaat uit rozetten en vertikale insnijdingen, die der aansluitende platen uit waaiervormige palmetten, omgeven door een spiraalrand.

Een merkwaardig onderdeel van den burcht-aanleg is het koepelgraf, ook wel schatkamer genoemd, wegens de vele kostbare metalen versierselen hierin ontdekt. Het belangrijkste type, als schatkamer van Atreus bekend, bevindt zich te