is toegevoegd aan uw favorieten.

De architectuur in hare hoofdtijdperken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Egyptische versieringen (fig. 44, 1 en 2) bevatten liet proto-type m den papyruskelk, terwijl een plastische hervorming dezer vlakschildering reeds in ,1.> Assyrische architectuur (fig. Si)) en kunstnijverheid plaats vond (fig. 102).

Fig. 179. Vropg-Ionisehe kapiteolen to Dolos en Athene.

Tusschen do/.e uitingen en hot als oudst bekende Ionisch houten zuilkapiteel te Neandria (7" eeuw v. Chr.) bestaat artistieke verwantschap (fig. 178) Reeds is de zijwaartsche ontwikkeling van dit kelkmotief zichtbaar,

waardoor de rechthoekige grondvorm

van het kapiteel ontstaat als rationeel ondersteuningsvlak van den architraaf.

Do vroeg-Ionische kapiteelen van Dolos en Athene (fig. 179) wijzen reeds een overgang aan tot de latere, liggende voluut; doch de samenhang ontbreekt nog, de voluten ontspringen afzonderlijk en zijn nog zonder organische ontwikkeling.

Grooten vooruitgang teekent reeds een tweede kapiteel vorm uit Delos

Fig. 180. Kapiteel uit Delos. /fjrr 180) ZOOWel 0111 de llOriZOlltaal-

dragende bovenlijn als om de juiste aansluiting tot de schacht door middel van een versierde torus; ook vóór- en zijkant der voluten zijn reeds plastisch bewerkt. Eenheid in samenstelling ontstaat eerst bij een kapiteel uit Athene (fig. 181), aan een gedenkzuil ontleend. Uit dezen grondvorm ontwikkelen zich 111 do