is toegevoegd aan uw favorieten.

De architectuur in hare hoofdtijdperken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als middengroep, worden geheel dooi' de rossen afgesloten en verkrijgen dns huil volle beteekonis. Ook de hoeken van liet gevelveld zijn ongedwongen door ondergeschikte figuren, welker bedoeling niet zeker vast staat, aangevuld. Doch de algeheele, rustige, naïeve stand der figuren, weinig in overeenstemming

Fig. 204. Zeusli'inpei tt' Oivinjjin (naar I.ai.im x .

met de spanning van het oogenblik, teekent nog een onvolkomen beheerscliing van liet onderwerp.

Van meer actie daarentegen getuigt de westelijke gevelgroep: de strijd tusschen Lapithen en Centauren, symbool van den strijd der (irieksclie beschaving (Lapitlien) tegen de ruwe kracht der oorspronkelijke bewoners (Centauren: