is toegevoegd aan uw favorieten.

De architectuur in hare hoofdtijdperken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verlichting en der omgeving is het reliëf in juisten climax behandeld. Soher en vlak. geheel als bas-reliëf, sprekend vooral door den omtrek, is liet modelé van het Panatheneënfries, dat in halven toon is gehuld (fig. 2<I!)); krachtiger wordt de factuur der metopen-vullingen, die vol licht ontvangen, doch steeds ondergeschikt blijven aan het strakke architectuurkader der triglvphen (fig. 210); en eindelijk o-eheel vrijstaand (ronde bosse), vol plastische ontplooiing is het tvnipaiion gebeiteld, hoewel volkomen beheerscht door de machtige sluitlijnen van het fronton (fig. 211).

Een blik op het geheel doet zien de harmonische aansluiting van sculptuur tot architectuur (fig. 207), welker machtige uitdrukking zij verhoogt. Phideas

Kig. '211. Tympanonfigunr van het Parthenon.

was zich volkomen bewust van de secundaire plaats die de plastische versiering in een bouwwerk toekomt. Bij hein is geen algemeen schematische behandeling vooropgesteld. Hij geeft zich rekenschap van de verlichting der plastische uitbeeldiiiff van haar architèctuurkader en van daar drieërlei techniek in de decora-

5 1 . .

tieve sculptuur van liet Parthenon. Zijn meestérhand gaf aan elke versiering de juiste schaal, de juiste waardein verband met de architectonische omgeving.

Ook de opvatting van het onderwerp in de juiste harmonie tusschen idealisme en realisme, teekent de groote hoogte der decoratieve beeldhouwkunst van dien tijd. De nog starre, symmetrische schikking van het archaïsche tijdvak