is toegevoegd aan uw favorieten.

De architectuur in hare hoofdtijdperken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sluitende gewelfvelden stevig verbonden. I>e velden der groote kruisgewelven werden bovendien door rijen dwarsbogen verdeeld (fig. 241).

De constructie van nissen en kleine koepels is overeenkomstig die der tongewelven; alleen de baksteenbogen staan in radiaal verloop en steunen soms tegen een ring op eenigen afstand van de kruin geslagen. Het centrum, kon dan open blijven en tot verlichting der ruimte dienen. Groote koepels zooals het grootsche Pantheon (4;>,50 Mr. spanning) eischten een bij-

Fig. '243. Tenijv.»! van Eer 011 Deugd (Doorsneden).

zonder systeem van uitvoering. Hierover later bij de analyse van het monument.

Stelselmatige economie in de constructie leidde tot de toepassing van lichte materialen. Tufsteen en poreuze vulkanische steen werden bij voorkeur voor beton gebruikt. Enkele gewelven en muren in Home en Pompeji vertoonen nog het gebruik van aarden potten of kruiken; alleen economie en niet statistische bedoeling was hiervan de roden. Eerst de Byzantijnsehe bouwmeesters