is toegevoegd aan uw favorieten.

De architectuur in hare hoofdtijdperken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ratief motief rust; de kroonlijst oorspronkelijk aan den voet van het dak geplaatst wordt als gordellijst (cordon) op de verschillende verdiepingen herhaald. Schijnbaar dragend dezen onnoodigen verticalen last dienen de zuilen

• i i i i

inderdaad als muurversterking tegen den zijdelingschen druk van het gewelf (fig. 245).

Deze verbinding van boog, zuil en hoofdgestel tot een decoratief motief is kenmerkend Romeinsch en vormt vaak de uit- en inwendige, architectonische versiering van verschillende monumenten.

Doch getuigt al deze tegenstrijdige, irrationeele toepassing der orden van een zwakke zijde der Romeinsche architectuur en missen zij de ontroerende schoonheid der Grieksche ordonnantiën, omdat zij niet, gelijk deze, uit liefdeen bezieling voor liet schoon als hoog, religieus ideaal werden geboren, maar voortkwamen uit ijdelen, zclfzuchtigen drang naar uiterlijk vertoon van macht, oraal en

Fig. 245. Travee van het Man 'el lust heat er te Rome rijkdom, toch heb be 11

(Rest. v. Viollet-le-Duc). i i> 1

<I(k Itomeinsche momi-

inenten, door grootsche, stoute opzet, doof practischen, duidelijken aanleg, door plastische uitbeelding en vernuftige, oorspronkelijke constructie hun eigen kwaliteiten en kenmerken zij een ras met bewonderenswaardigen decoratieven zin, met het talent tot volkomen beheersching van groote architectuurmassa's bedeeld.

EVERS, Architectuur. 17