is toegevoegd aan uw favorieten.

De architectuur in hare hoofdtijdperken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

keerd, verticaal op deze. (Tempel van Augustus en Livia te Yienne ') in Frankrijk). In enkele gevallen blijven de lijst blokken onversierd of worden zij door eenvoudige, verticaal bewerkte balkkoppen vervangen. Krachtige, ronde rozetten, in cassetten geplaatst, versierden de onderzijde der dekplaat (fig. 258) als een miniatuur nabootsing van de steen- of marinerzoldering, die de

portieken afsluit (fig. 258) en de vlakke afdekking van den (iriekschen tempel vervangt.

Sierlijk van teekening zijn gewoonlijk de deuren en ramen. Van de eerste is de groote Pantheon-deur liet

meest merkwaardige voorbeeld. De hoogte bedraagt 12 Mr., de verhouding is als 1 : 2. Deze

deuropening heeft niet meer den GriekschEomeinschen trapeziumvorm zooals aan den Vestatempel,

Fig. 260. Deur van het Pantheon (naar F. Paulin). maar is recht¬

hoekig; als een

rondloopende lijst omsluiten de verticale stijlen en de horizontale bovendorpel de deuropening. De architraaf is zonder ooren, dus zonder bijzondere aanduiding van beider constructief verband, geteekend (fig. 260 en 261).

Eveneens mist haar kroonlijst rationeelen zin in samenstelling. Er is geen rekening gehouden met de plaats en de schaal van het motief. Staande

!) IVtits édifices historiques ]>ar A. Raguenet, I'.yis