is toegevoegd aan uw favorieten.

De architectuur in hare hoofdtijdperken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

siering der zelfde onderdeelen gekenmerkt, telkens op (fig. 1<U, 1H2 en IN,}). Ook de bekroning der zuil ondergaat reeds wijzigingen die de kiem

van verval bevatten.

Gekoppelde rammen vervangen de hoekvoluten van liet kapiteel; de dekplaat is met eier- en bladlijst versierd, de acanthusbladeren en kelken zijn in het karakter van de palmet gemodelleerd en een rijke vegetatie overdekt de geledingen der kroonlijst (fig. 203). Sima, geison en tusschenliggende overgangsprofillen zijn overladen met weelderig ontplooide acanthusbladeren,

Kift. 203. Detail van den Concordia-tempel te Rome (naar Damnet).

puntige rietbladeren, kelken, bloemen en parels, karakterloos, zonder onderscheid van versierde en onversierde doelen naast elkaar geplaatst.

Toch was deze artistieke overdaad den Romeinen nog niet genoeg! De steeds toenemende uiterlijke glorie van het machtige wereldrijk zocht eigen, rijker kunsttvpe naast de bestaande aan Griekenland ontleend, luk op praal en weinig nauwgezet in de middelen ter harer bevrediging werd, bij gebrek aan frissehe inspiratie, een rijker zuilkapiteel saamgesteld uit bestaande elementen. De liggende Ionische voluten worden ondanks tegenstrijdigheid in vorm, aan de staande acanthus-bladrijen gekoppeld en een zwaar kronend motief: het composiet-kapiteel, hét kapiteel van den keizertijd, ontstaat.