is toegevoegd aan uw favorieten.

De architectuur in hare hoofdtijdperken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doorbroken is van krachtige rustieke bewerking. Op de drie pijlers bevinden zich decoratieve Corinthische zuilenstellingen met frontonbekroning ter omlijsting van kleine rondbogen. I>e steenlagen der zuilschacht zijn eveneens als bossage bewerkt.

Een grootsch Ronieinsch bouwwerk in dezen geest is het aquaduct te Xinies in Frankrijk (fig. 290). Haar lengte bedraagt 41 K.M. Merkwaardig vooral is de overspanning van het riviertje de Gard, bestaande uit drie rijen steenon arkaden opelkaar gesteld; beneden zes bogen van 20..>11 Mr. hoogte,

Fig. 296. Romeinsche aquaduct te Nimes.

in 't midden elf bogen van 19.50 Mr. hoogte, het bovendeel vijfendertig bogen van 4.80 Mr. spanning en 7.40 Mr. hoogte, dragend het waterkanaal van 1.35 Mr. wijdte en 1.00 Mr. hoogte. Door keizer Augustus gebouwd, werd het benedendeel gedurende de I8e eeuw met een brug verbreed.

Behalve talrijke aquaducten in verschillende deolen van het Romeinsche gebied, getuigen de heirwegen en bruggen, enkele nog in gebruik, van de grootsche opvatting en de technische bekwaamheid der Romeinsche constructeurs.