is toegevoegd aan uw favorieten.

De architectuur in hare hoofdtijdperken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zorgvuldige uitvoering kenmerkt de steen-constructie van den machtigen romp. De boogsteenen der blimlbogen van den beneden bouw sluiten met baakvoegen aan elkaar, ter vermindering van den zijdelingsclien druk en ook de grootc steenlagen zijn in nauwkeurig sluitend verband bewerkt. De trappen tot liet bovendeel dagteekenen uit de 18e eeuw, doch zijn een restitutie van den oorspro 11 kei ij ken toestand.

Hoewel de gelieele aanleg van het monument een Eomeinsch karakter heeft, spreekt de Gerniaanselie invloed uit de afdekking der ruimte met den koepelvormige!! reuzensteen. Ook de eigenaardige geometrische versiering der kroon-

Fig. 340. Plans en doorsnede der grafkapel van Theodorik te Ravenna.

lijst, een mengeling van zigzag-, cirkel- en spiraallijnen mag hieraan worden toegeschreven. Eertijds stond het mausoleum in het midden der machtige hoofdstad Ravenna. Thans in stille afzondering gelegen getuigt ook dit monument, door zijn grootschen opzet en krachtigen bouw, van een roemrijk kunstverleden, het tijdperk van koning Theodorik.

Ook enkele plaatsen van centraal Syrië bezitten, behalve de reeds besproken basilieken, nog de ruïnes van graf- en doopkappellen uit oud-Christelijken tijd. Het zijn kleine, centrale ruimten van zes- of achthoekigen grondvorm, afzonderlijk, of wel in verbinding met een of meer basilieken aangelegd. Meestal waren zij evenals deze met een houten kap afgedekt. Hun lichte aanleg wijst hierop. Enkele echter zijn ook van steenen, koepel-of pyramidale, torenbekroning voorzien1). Hun architectuur verschilt niet van die der basiliek.

') Melchior do Vogué, La Syrië Centrale.

i:vkus , Architectuur.

24