is toegevoegd aan uw favorieten.

De architectuur in hare hoofdtijdperken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tut de grootsche werking van het centrale ruim staan de aansluitende kleine ruimten in schilderachtige tegenstelling. Fraaie perspectieven boeien hier den 1>1 ik. \orm, versiering en verlichting der opvolgende ruimten bieden steeds een beeld vol afwisseling in geheel en onderdoelen.

Veel is van den oorspronkelijken luister der Aya Sofia verdwenen. Toen

Fig. Uitwemiige der Aya Sofia.

de kerk bij Byzantium's val (1453) tot moskee moest dienen, bedekten de Turken, naar ritueel voorschrift van den Islam, elke afbeelding van levende wezens met een stuclaag en eerst bij de restauratie, in 1845 door den Italiaan Fossati uitgevoerd, werd vergund sommige gedeelten der versiering in teekening te brengen Monsterachtige schilden, niet Koranspreuken voorzien,

i) W. Salzenberg, Alt-Christliche Deuk male von Constantinopel.