is toegevoegd aan uw favorieten.

De architectuur in hare hoofdtijdperken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

afbeeldsel of zinnebeeld der godheid. Onafzienbare perspectieven van /.uil- en boogreeksen openen zich naar alle zijden en vragen in gelijke mate de aandacht. Door zulk een eindeloozen, rhvtmischen wederkeer, verdringen de indrukken elkander en ontstaat er een stemming van mystieke. vage drooinerij. van stille extase.

Kijf. 37:i. Moskee van Ilin. Toeloen te Cairo (9e eeuw .

Kenmerkend is de boog zelf. Voor den halfronden vorm der Romeinsche en Byzantijnsche arkade treedt een nieuwe vorm, de ranke spitsboog, in de plaats. Vol o vork raagt hij «Ie dekplaat van het kapiteel, waarbij het karakter van draagsteen der Byzantijnsche kunst behouden blijft. I>c ranke verhouding