is toegevoegd aan uw favorieten.

De architectuur in hare hoofdtijdperken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der arkade wordt nog versterkt door een afzonderlijke verticale verhooging hij den aanzet, ten koste der zuil, die nu een ondergeschikt aanzien verkrijgt. De geheele ordonnantie wordt daardoor van lichte, stoute samenstelling, welk karakter in de latere moskeeën steeds meer tot uiting komt, onder anderen in de moskee van KI. Moycd (l.V eeuw). Daar is het streven naar ranke verhouding van den hoog fut het uiterste volgehouden en hoog verheffen zich de ranke spitsbogen op de kleine marmeren zuilen, aan Christelijke bouwwerken

Fig. 374. Polygonale raanitraeecring.

ontleend.

Slechts zelden, alleen bij gebrek aan zuilen, werd dit eerste type van moskee op pijlers aangelegd '). De bouwmeester was dan niet gebonden aan de hoogte van een bestaand steunpunt en kon naar welgevallen de verhouding der arkade bepalen. Zij verkrijgt dan toch een rank aanzien. Aldus de moskee van Ibn. Toeloen in de 9(l eeuw te Caïro gebouwd. Haar aanleg is die van Amroe. Ben vierkante open binnenplaats aan drie zijden door een dubbele arkadenrij omringd. Hier ontbraken zuilen en bestaan de steunpunten uit zware rechthoekige baksteenpijlers (fig. .'37;5). De verhouding der arkade is ranker dan

die van Amroe en do spitsboogvorni duidelijker geteekend. Tactvol zijn de vier hoeken der pijlers met kolonnetten versierd, die door fijne schaal de grootte der ordonnantie tot uitdrukking brengen. Ook de kleine openingen in het bovendeel van den muur, geheel een miniatuur-repetitie van de arkade,, versterken dezen indruk.

Reeds nu openbaart zich een streven naar rijke versiering, het kenmerk van den lateren volkomen ontwikkelden stijl. De vloer bestaat uit marmeren tegels, met fijne matten of geweven tapijten belegd; de muren zijn tot de bogen met mozaïek bekleed, de arehivolten met sierlijk ornament omlijst;

') Zie A. Qayot, „L'art Aialir."