is toegevoegd aan uw favorieten.

De architectuur in hare hoofdtijdperken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kraagstenen en kapiteelen en vormt liet rijke decor der statige portalen van moskeeën en paleizen, een decor van kenmerkend Arabisch karakter dat op de monumenten van den Islam een bijzonderen stempel drukt.

In dezen koepelbouw komt het karakteristiek streven naar verheffing, reeds vroeger bij de arkade opgemerkt, treffend tot uiting en de geheele compositie wordt door een juist gevoel voor verhoudingen beheerscht. Fier bekroont de ranke puntkoepel den massalen romp, massaal door de tegenstelling van de kleine ramen tot de in streng steenverband sprekende muren. Harmonisch ontwikkelt hij zich uit den vierkanten grondvorm door middel van den acht-, twaalf- of zestienziidiiren

l-'ig. :ï77. Plan van <!<■ 12-zijdige trom- overgang tot de ronde trommel, waartegen mei op vierkanten grondslag en met aan- , r 1 • • •

tluMing van ronden koepel. tttscll lil I) I llg(M) nuttig <UWsl II itf'll (fig.

375 en 377).

Alleen de koepel is rijk versierd. Hij wordt bij den aanzet door een fries niet toepasselijk letterschrift omsloten, terwijl het bovendeel overdekt is door

Fig. HTS. Moskee van sultan Hassnn te ('aïro.

een prachtvol tapijtpatroon op geometrischen grondslag saamgesteld, een deivele voorbeelden waaraan de kunst van den Islam zoo rijk is. I)e sierlijke, hooge minaret, met fijne stalactiet versieringen overdekt, verhoogt liet schilderachtige, monumentale aanzien van liet gebouw.

EVKR8, Architectuur. •_>-