is toegevoegd aan uw favorieten.

De architectuur in hare hoofdtijdperken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hekend. Geringe zorg voor duurzame uitvoering deed hen spoorloos verdwijnen en de nog aanwezige paleizen dagteekenen all,. uit de laatste eeuwen lu.nner heerschappij in Spanje. De Alcazar's van Sevilla en Malaga en andere paleizen zijn m de U5- en 14<' eeuw gebouwd, volgens sommige schrijvers reeds vroeger aangevangen. Het type van plattegrond is ook hier de aanleg om een

binnenplein. geheel van de straat RfceznnH™! ^ i. dt de blik van buiten

geweerd door het onderbreken van den toegang, evenals in Caïro. Voor den opbouw der muren gebruikten de Mooren geen gehouwen steen maar gemakshalve, naar Romeinsche methode, een soort beton (pisé) van kalk en keien, door baksteen lagen in vierkante vakken verdeeld en door een stuclaag bedekt. Schaarsch wordt het gewelf toegepast. Doorgaans vormen vlakke plafonds de afdekking van zalen en galerijen, die door uiterst slanke marmeren zuilen tre-

dragen worden.

Grootsche ruimtewerking bestaat dus niet. Doch het inwendige kenmerkt zich door lichtheid, sierlijkheid van opbouw en vorm en verkrijgt door verfijnd. o\erstelpend rijk, vaak kunstvol decor een groote bekoring.

De Alhambra te Granada vertegenwoordigt liet hoogtepunt van dezen stijl. Het uitgestrekte paleis dagteekent uit den laatsten tijd der Mooren (1> en 14" eeuw), toen hun gebied tot zuidelijk Spanje was beperkt, met Granada als residentie van liet zelfstandig Kalifaat.

Fig. 394. Plattegrond van do Alhambra te Granada.