is toegevoegd aan uw favorieten.

De architectuur in hare hoofdtijdperken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geconstrueerd, in- en uitwendig door strengen, geometrischen samenhang beheerscht.

In Caïro, tijdens de l.'5e en 15° eeuw, werden talrijke bedehuizen gesticht, merkwaardig om bun verfijnde esthetiek, hun zuiver kunstkarakter. Zij zijn voornamelijk in gehouwen steen uitgevoerd.

In IVrzië verrezen, bijna tegelijkertijd, grootsche koepelruimten gehéél van baksteen. Monumenten van verwonderlijk knappe techniek, van voornaam karakter door statige verhoudingen en rijken glazuurtooi.

Eindelijk werd de bouwmeester Sinan in Konstantinopel de ziel eener bouwbeweging, wier scheppingen in hoogheid en adel van uitdrukking de Ava Sofia nabij streven, en in sommig opzicht overtreffen.

Al deze gebouwen in verschillende gedeelten van bet uitgebreide Mohainmedaansche gebied gesticht, liehooren tot een hoogontwikkelde kunstbeschaving. Zij zijn een rijke studiebron voorden bouwmeester en zullen steeds waardeering en bewondering blijven wekken.