is toegevoegd aan uw favorieten.

De architectuur in hare hoofdtijdperken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verdeeld. Schóón hiertegen staat de kleine blindbooggalerij, wier schaal overeenkomt niet die der kleine benedenramen. Van ongewone afmetingen voor dezen tijd zijn de dubbele torens, die den voorgevel afsluiten, liet schema van deze samenstelling is dat van de Syrische basilieken der 6e eeuw, en werd vermoedelijk door de pelgrims van het Heilige land naar het Westen overgebracht en daar, eerst door de Komaansche, later door de Gothische bouwmeesters overgenomen '). Vooral bij de statige voorgevels der Noord-Fransche kathedralen heelt dit schema een grootsche ontwikkeling verkregen.

I'iff. 7. S. Nectaire-le-hnut. Lengte-doorsnede.

De stoere, vierkante torens van S. Nectaire-le-haut vormen als massa een juist tegenwicht tot don lioogen kruistoren en voltooien krachtig den omtrek \an 11(4 gebouw. Ondanks den bescheiden omvang en de nog primitieve uitvoering van den vroegen tijd hooit en stemt het geheel door rationeelen opbouw, juiste uitdrukking der ruimte, eenheid, harmonie in den vorm der sprekende architectuurdeelen. \ rome ernst en godsvrucht waren de bezieling van dit massaal, eerwaardig architectuurgeheel.

Aanvankelijk is de plastische versiering sober. Zij bepaalt zich tot de

]) Dool I, fig. sas.

EVERS , Architectuur, II.