is toegevoegd aan uw favorieten.

De architectuur in hare hoofdtijdperken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bevordert. Het stelsel, allereerst in Centraal-Svrië uitgevoerd '), had reeds enkele toepassingen in Noord-Italië verkregen.

Eerst in de 12" eeuw werd het schip met een kruisgewelf afgedekt en de uiteenloopende uitvoeringen wijzen op de onzekerheid der bouwmeesters, al getuigt ook het feit zelf van vooruitgang. Het Komeinsche kruisgewelf wordt vervangen door een constructie op afzonderlijke diagonaalribben, evenals voor de gordelbogen, een stelsel dat van de Lombardische bouwmeesters was overgenomen doch met dit verschil dat de Normandiërs het vierkante, sferische kruisgewelf, halveerden door een tusschenboog. Zoo ontstaat liet zesdeelige

Fig. 27. Driceenheidskerk te Caen. Doorsneden met details.

laat-Xormandische kruisgewelf (fig. 27 en 82, B).

Een constructief element is deze tusschenboog niet, waarschijnlijk werd hij geslagen om door verdubbeling der dwarsbogen de perspectivische werking van het schip te verhoogen.

Ton- of koepelgewelven op het middenschip komen in de Normandische kunst niet voor.

De abdijkerk te Mont 8. Michel behoort tot de meest belangrijke gebouwen van den vroeg-Xorinandischen tijd (102(1). Het ruim (fig. 24) in Latijnschen kruisvorm is eenvoudig van aanleg en krachtig van opbouw. Stoere vierkante

!) Deel I, fig. 327.