is toegevoegd aan uw favorieten.

De architectuur in hare hoofdtijdperken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET WOOXHI'TS.

van bovenlicht voorzien. Gekoppelde ramen, halfrond of horizontaal afgesloten en met gehouwen steen omkleed, verlichten de bovenverdiepingen. Behoudens smalle horizontale lijsten of dorpels, is de gevelmuur geheel vlak. Een ver overstekend sparrendak vormt de schaduwrijke bekroning, tevens beschutting. Het geheel heeft een rustig, voornaam karakter door de juiste verhouding van muren en ramen, welke laatste ondergeschikt zijn. De sobere versiering

is bepaald tot de

sculptuur der pijleren zuilkapiteelen, de archivolten en de rozetten der hoogvelden.

Merkwaardig is het raadhuis van S. Antonin (midden 12° eeuw), Frankrijk's oudste gemeentehuis') (fig. 7(> en 77). Het gebouw bevat beganen grond en twee verdiepingen ; de eerste is een overdekte hal in aansluiting tot het marktplein,de laatsten bevatten elk een groote zaal met eenigszins liooger gelegen zijvertrek in den toren. De geheele gevel is ongeveer 20 M. breed en van harden zandsteen opgebouwd. Al-

Kig. 75. Woonhuizen te ('liinv (12e eeuw). Iceil de lillker tOl'eil-

verzwaring en zijn bekroning alsmede de arkade van den doorgang zijn gerestaureerd. Overigens is het Romaansche karakter ongeschonden bewaai'd.

Indrukwekkend is deze gevel door het harinonisch verband van spaarzame lichtopeningen en vlakke massale nuiurvelden. Arkaden en ramen zijn rationeel overeenkomstig liet inwendige aangebracht, de statige pijlerarkaden van de

i) Zie afbeeldingen: Vioixkt-le-Duc, Article: Hotel <le Villo. A. Kagiionot, Petits ('■difices historiqnes.

evers, Architectuur, II. '