is toegevoegd aan uw favorieten.

De architectuur in hare hoofdtijdperken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

half of vrijstaande kolonet (fig. 91 en 92). Opmerkelijk is «Ie lichte, stoute structuur van Ainiens. Ondanks de groote afmetingen zijn de binnenpijlers slanker dan te Reinis. Beider bovenbouw is overkragend, als „porte a faux", geconstrueerd. De loodlijn X, fig. 91 wijst dit aan. Tot welk een overmoedig waagstuk de bouwmeesters der 13e eeuw in staat waren, bewijst het koor van Beauvais (fig. 107). De gewelfkruin bereikt daar een hoogte van ongeveer .">11 M., het liooge schip wordt door luchtbogen, drie hoog en van dubbele vlucht, geschoord en de overkragina; van den bovenbouw overtreft die der

Fig. 90. Kathedraal van Sons. Traven».

Fig. 1H. Kathedraal van Keinis. Halve dwarsdoorsnede.

vorige kerken '). Doch de grens van het technisch kunnen was hiermee bereikt. Enkele jaren na de voltooiing van het koor vertoonden zich in dit „steenen steigerwerk", bedenkelijke zettingen, scheuren, en stortten de gewelven in. In hun val verwoestten zij gedeeltelijk de luchtbogen en brachten groote schade aan het overige teweeg. Veiligheidshalve werden bij den herbouw de binnenpijlers en gewelven van koor en omgang verdubbeld en de luchtbogen zwaar verankerd. Daarna vonden herhaaldelijk belangrijke in- en uitwendige versterkingen plaats.

i) Zie VioLi.ET-LF.-I)rc, Art.: „Cathedrale".

EVERS, Architectuur, II.

s