is toegevoegd aan uw favorieten.

De architectuur in hare hoofdtijdperken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van het middelschip, nauwelijks zichtbaar achter de bovengalerij, is gebrekkig opgelost. b °

Ondanks de zwakke gedeelten is deze rijke gevel een meesterlijke schepping

der vol ontwikkelde Gothiek, een kunstwerk, dat zijn oorsprong aan vurige geestdrift dankt.

Ook de onvoltooide zijgevel is indrukwekkend doorliet strenge vroeg-Gothische karakter van den benedenbouw en het massale aanzicht van het transept, dat oorspronkelijk door twee torens werd geflankeerd. Kustig herhalen zich de statige contraforten, achter wier rijke baldakijnbekroning de luchtbogen nauwelijks zichtbaar zijn. Daarboven verheft zich de lange gevel van het schip, die door een hooge, sierlijke spitsbooggalerij, als een rijk „diadeem aan den voet van het dak, wordt bekroond.

Jammer dat de groote afstand der rondloopende contraforten om het koor, den samenhang met het overige deel van den machtigen romp verbreekt. Het schoolstelsel verraadt nog onzekerheid in toepassing wegens de onjuiste aanzet der beneden-luchtbogen en de overtolligheid van den bovenboog 1).

03> Notre Dan»e te Amiens. Bijna tegelijkertijd werd

, . Xotre-1 )ame te Amiens gebouwd

Deze reusachtig kerk, Frankrijk» grootste katl.edr.ml»), enkele jaren

na dte van Heuns begonnen, is i„ haar voor,mmste gedeelten eerder voltooid 11 ™ kow' yemm< s"el volle hoogte, al onderging de

') Zie A. Gailhabaüd : 1'Architecture du Vle au XVIe Siècle l'arij,,5ro7>tb-!''™W"e 8000 d» «WO M-, die van