is toegevoegd aan uw favorieten.

De architectuur in hare hoofdtijdperken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Romaansche Domkerken te Maagdeburg, Halberstadt, Limburg, Hamberg, alle uit de le helft der 13® eeuw, getuigen dit.

Duitschland's vroegste, volledig (Jothische Kerk is de O. L. Vrouwekerk te Trier (1227—43). Haar plan is ontstaan uit de verdubbeling van het koor der

Fig. 173. Dom te Keulen.

S. Yvedkerk te Hraisne bij Soissons. Het schip heeft daardoor den (iriekschen kruisvorm met verlengden koorarm en is door een krans van polygonale kapellen omringd, zoodat het geheele ruim den centralen vorm verkrijgt (fig. 172). Zijn gelijke travee-verdeeling met rechthoekigen en vierkanten grondvorm voor schip en zijbeuken, de polygonale kapellen, de bundelpijlers en de ribgewelven, zijn alle (Jothische kenmerken. Alleen de kruistoren is nog een Romaansch overblijfsel.

Het inwendige treft door goede verhoudingen, lichten opbouw en schoone ruimteontwikkeling. Voortreffelijk werkt hier liet geringe hoogteverschil van schip, zijbeukenen kapellen, waardoor de ruimte meer als één groot geheel spreekt. Tevens kon hierdoor de uitwendige luchtboog vervallen.

Ook de drie voornaamste Kijnsche monumenten van de 2e helft der 13° eeuw, de kathedralen van Freiburg, Straatsburg èn Keulen, alle ongeveer in t midden dier eeuw begonnen, getuigen nog van overwegend Kranschen invloed. \ ooral de Iveulsche Dom, de grootste, de volledigste en in technischen zin de volmaaktste kerk der (Jothiek.

Het koor werd in 124N begonnen en in 1322 gewijd (fig. 173). Houw-