is toegevoegd aan uw favorieten.

De architectuur in hare hoofdtijdperken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kaast den vol ontwikkelden Gothischen aanleg van liet schip, hebbende gelijke transept- en koorarinen deels nog het vroeg-Gothische, zesdeelige kruis-

Fig. 1Ü9. Kathedraal te Milaan. Dwarsdoorsnede.

gewelf. De beroemde inarmerfa<;ade en ook de terra cotta architectuur van den schilderachtigen kloosterhof, beide in vroeg Renaissance karakter, zijn werken van verfijnde detailknnst.

Als een der laatste kerken van de Italiaansche Gothiek dient nog de