is toegevoegd aan uw favorieten.

De architectuur in hare hoofdtijdperken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PK RENAISSANCE IN ITALIË.

zoowel door de algeheele verhoudingen als door de bewerking der onderdeden. Krachtig, vol leven is de rustica door de voortdurende afwisseling van het gigantische steenverhand, het toevallige, ongelijke relief der steenblokken (tig. 253) en

veel karakter heeft de machtige, zwaar-d ragende rondboog van ramen en poorten, wier buitenlijn spitsbogig is verhoogd; de boogdikte, het essentieele element, is hier dooide smalle boogsteenen juist tot uitdrukking gebracht.

Ook de gevel van het paleis Riccardi 1), door Michelozzo voor Cosimo di ^1 edicis gebouwd is statig, indrukwekkend (1440). Brunellesco's gevelschema heeft hier volle ontwikkeling verkregen (tig. 254). De krachtige, besliste uitdrukking van dezen gevel komt voort uit de overheersching van het horizontalisme der hoofdlijnen, van de massa over de onderdeden, van de muur-

Fig. 259. Paleis Antinori. dammen over de ope¬

ningen en den streng

statischen opbouw kenbaar aan de lichtere bewerking der rustica's, opwaarts.

*) Dit paleis in 1435 voor Lucca Pitti gebouwd werd het eigendom van liet geslacht der Mediti's en is in de 16e eeuw door Ammanate vergroot en voltooid. Van dezen tijd dagteekenon de vleugels, de grootsche binnenplaats en de beroemde parkaanleg.