is toegevoegd aan uw favorieten.

De architectuur in hare hoofdtijdperken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UK RENAISSANCE IN ITALIË.

dige versiering, hetzij door toepassing van sgraffito, zooals in Florence, hetzij door fresco-schildering of relief-bevverking. Medaillons, kransen, festoenen, draperieën, basreliëfs, worden dan tusschen of hoven de ramen aangebracht en, vermengd met allegorische figuren, in nis geplaatst.

Architectonische ernst is hiermede door decoratieven zwier vervangen en de gevel heeft te veel een tijdelijk feestkarakter om geheel te kunnen bevredigen. *)

Strenger is daarentegen een derde geveltvpe, dat als een verrijking van Bra¬

mante s pilasterfacade is te beschouwen ( tig. 280). Ken streven naar krachtige werkuur valt waar te nemen in de sterke tegen¬

stellingder hoofdmassa'sen het hooge reliëf der onderdeden. < )pdebenedenverdieping, als Kustica-bouw opgevat, staan enkele ot' gekoppelde driekwart zuilen, gelijk of afwisselend verdeeld en een of twee rijen hoog. Zij omsluiten arkaden of rechte ramen die niet vlakke kroonlijst, rechte of gebogen frontons zijn bekroond. Deze neiging naar krachtige uitdrukking leidde tot het ontstaan der Rusticazuil, wier schacht overeenkomstig de steenlagen, op verschillende wijze, met banden is verzwaard. De binnenplaats van het paleis 1'itti is hiervan een karakteristieke uiting (lig. 281). Ook de paleizen van San Michele, leerling van Bramante, in zijne vaderstad Verona en Venetië gebouwd zijn verdienstelijke werken in den geest dezer twee typen 2).

Al deze varianten der Eomeinsche school kenmerken zich door voort-

Fig. 280. Paleis Vidoni.

') Het paleis Spada en het voormalige paleis lSranconio d'Aquila zijn voorbeelden hiervan (P. Letarouilly).

-) In het plaatwerk : Die Renaissance in Italien van A. Sehütz.