is toegevoegd aan uw favorieten.

De architectuur in hare hoofdtijdperken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

l>K liKNAISSANCK |\ ITA LIK.

en die, in verband met hoogte, omvang der ruimte en persoonlijke opvatting van kunstenaar of bouwheer, verschillende varianten doen ontstaan.

In de 15e eeuw blijft de teekening van de zoldering strak, rustig. De \* 1 deeling in vierkante vakken (cassetten of caissons), wier grootte en relief wordt bepaald naar die der ruimte, respecteert in hare hoofdlijnen nog de balklaag, waartusschen een roosterwerk van dwarsribben is bevestigd. Weldra wordt de samenstelling vrijer, onafhankelijk hiervan. Groote en kleine vakken, zooals het vierkant met den rechthoek of het achtkant, het zeskant

met den driehoek, wisselen elkaar af en worden als een afzonderlijk houten roosterwerk tegen de balklaag bevestigd *).

Strenge uitingen zijn de zolderingen van de paleizen Riccardi en Massimi te Florence en Rome en ook het sierlijke houten cassettenplafond te Venetië, van Lombardo (fig. 290), dat met fraaie arabesken, ranken, rosetten, koppen en het stadswapen is versierd. Verder de zoldering van een kloosterzaal te Rome (PI. VI), waar kruisvormige, acht-

Fig. 290. Cassettenplafond te Venetië. kante- en rechthoekige

cassetten zijn toegepast.

Reeds is hier, door onderbreking der groote lijnen, de draagkracht der ribben zichtbaar opgeheven en spreekt de zoldering als een decoratieve afdekking dei ïuimte. Echter onderscheiden zich de samenstellende ribben nog van de verdiepte velden door strenge versiering en krachtigen toon.

"V erdere uitingen in dezen geest zijn de houten zolderingen met domineerend middenveld dat door kleine vakken, bij wijze van rand, is omgeven 2).

') De zolderingen van verschillende Oud-Christelijke basilieken zijn van dezen tijd. Deel I pag. 317, eind 15c eeuw; fig. 316, 16e eeuw e. a.

-i Zie Espouy: Fragments antiques et modernes; Letarouilly, en andere werken.