is toegevoegd aan uw favorieten.

De architectuur in hare hoofdtijdperken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UE KENAISSANCE IX ITALIË.

engelenfiguren, bekroont liet geheele motief, dat, door vertijml, decoratiet karakter uitmunt.

Hoogst schilderachtig is de aangebouwde kloosterhof, met de sierlijke zuilgalerij, de opeenvolgende dwerggalerijen en den terrasvormig opgebouwden kruistoren (fig. 302). Baksteen en terra-cotta zijn hier de hoofdmaterialen itig. 303 en PI. V). Zij zijn met bewonderenswaardig talent tot een rijk, stemmend geheel verwerkt.

Inwendig is liet koor niet omgeving van overstelpende pracht, meer

Fig. 302. Kloosteihof van de Certosa bij Pavia.

gekunsteld dan schoon, door kostbare materialen en bewerking.

Tegen het einde der 15e eeuw wordt de basiliek allengs door den centraalbouw verdrongen. Op grondslag van de Baptisteriën der I2e en 13e eeuw verrijzen in Noord-Italië tal van koepelkerken op achthoekig ot vierkant grondplan, al of niet met aanbouwen in Griekschen kruisvorm vergroot *).

Bramante vooral bracht dit type tot glansrijke ontwikkeling. Van zijn

') H. Strack. Zentral- u. Kuppelkirchen der Renaissance in Italien.