is toegevoegd aan uw favorieten.

De architectuur in hare hoofdtijdperken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET LOUVRK.

De Fransche zuilorde spreekt hier in volle pracht van bewerking (tig. 340). Elegant en rijk is (le versiering van banden, kapiteel en fries. Dartele genieën dragen het monogram van den stichter en de emblemen van liet koningsschap, scepter en kroon; zij vormen met de triglyplien, die tot decoratieve consoles verwerkt zijn, een feestelijken tooi. Rijk en rustig is de veisiering der geledingen, vlak a jour gewerkt hun modelé.

Groote rijkdom is aan de hoofdverdieping tentoongespreid. Met haar massale raamtraveeën van rhytmische beweging, haar statige figurenrij, rijke tvmpan-trofeeën,

arabesken-fries en allegorische festoenen trekt zij de volle aandacht, wordt zij het artistieke hoofdmoment.

Zoo is deze lange kaaigevel, door voornaamheid en pracht, een luisterrijke uiting der monarchie onder Hendrik IV (1589 — 1610). Toch is de samenstelling niet onberispelijk. On-

getwijfeld lllist hij Fig. 340. Het Louvre. Zuilordonnantie (Hendrik IVj.

de gratie en verfijning, het klare, doordachte organisme van Lescot's schepping aan de binnenplaats van het Louvre. De vele pilaster-toepassingen spreken meer van uiterlijken vormrijkdom dan van innerlijke bezieling en de zware paneel- of kussenversiering der tusschenverdieping mist juisten architectuurzin. Ondanks deze zwakheden blijft deze gevel een merkwaardige schepping van het tijdperk

der laat-Renaissance.

Evenwel typeert dit gebouw niet het algemeen karakter van den stijl in

Frankrijk. Uitgevoerd, spoedig na de inneming van Parijs, door Hendrik IV,

het hoofd der Bourbonsche dynastie, met het doel een veilige verbinding

tusschen het Louvre en de Tuileriën te verkrijgen en den talrijken kunstenaars

25

evers, Architectuur, II.