is toegevoegd aan uw favorieten.

De architectuur in hare hoofdtijdperken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KAKAKTERISTIEK.

verkregen daar van zelf de pilasterordonnantiën bijzonder ranke verhouding, lichte hoofdgestellen; ook werden de horizontale geledingen, ter wille van het optisch effect, vereenvoudigd. Een ander kenmerk voor de gevelarchitectuur der Hollandsche steden is de behoefte aan afwisseling, zichtbaar aan de asverspringing van de ramen der opvolgende verdiepingen, in plaats van de rustige, doorgaande asverdeeling der gevels in de oostelijke provinciën en in Vlaanderen. Deze echt Hollandsche, vrije, toevallige verdeeling, vroeger reeds in de laat-Gothiek opgemerkt r) en aan vele van onze Renaissance

Fig. 347. Blindboogstelling ie Nijmegen.

gevels eigen, maakt hun aanblik nog beweeglijker, schilderachtiger.

Ten slotte wordt ook liet nationaal materiaal, de baksteen, een belangrijke factor in de vorming van den stijl. Gebrek aan groefsteen leidde, kostenshalve, vaak tot zijn ruim gebruik. Hij vormt dan het hoofdbestanddeel van den gevel en wordt afgewisseld door smalle banden, hoek- en raambekleedingen in rechthoekig verband, blokken, sluit- en kraagsteenen, basementen en kapiteelen, sokkels en lijsten, reliefvullingen en mozaïek van zandsteen of arduin der naburige landen.

') Pag. 296.