is toegevoegd aan uw favorieten.

De architectuur in hare hoofdtijdperken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VLAANDEREN.

verraadt Franschen invloed *) en blijft een op zichzelf staande uiting (1507). Strak en fijn is liet gildehuis der vischhandelaars (fig. 349) aldaar (1520), een smalle, liooge gevel bestaande uit twee rijen ranke blindboogt raveeën van Dorische en Jonische halfzuilen, verdiepingsgewijs overkragend en door een Corinthische ordonnantie, met kruisramen, bekroond. I)e top dagteekent van lateren tijd. Er is Italiaansche gratie en zuiverheid in de geledingen, en de rijke, mythologische en ornementeele reliefs der friezen, tympanen en zuilschachten.

Ook de griffie te Brugge met twee rijen I)orische zuilen en kruisramen van correcte teekening, doch met drie grillige, smakelooze toppen bekroond, is uit dezen vroegtijd (1534).

Vlaanderen's eerste en grootste werk in vollen Renaissancestijl is het raadhuis te Antwerpen, door Cornelis

') Waarschijnlijk door den Franschen architect Jean Beauregard gebouwd.

Fig. 349. Zalmhuis te Mechelen.