is toegevoegd aan uw favorieten.

De architectuur in hare hoofdtijdperken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GEVELTYPF/N.

woonhuisgevels te Groningen en Deventer van de eerste lieltt der 17® eeuw hebben deze schelpvormige bekroning. Driehoekige of segmentfonnige frontons komen ook aan enkele gevels voor 1).

2. Een tweede type is de blindbooggevel. Hij bestaat uit rijen boogstellingen, die, evenals de ontlastingsbogen bij het vorige type genoemd, van zeer verschillenden vorm en van tweeërlei toepassing zijn. Zij omsluiten de ramen

traveesgewijs, en zijn óp of in het muurvlak aangebracht. Het eerste systeem, nl. de overkragende blindboog, is van Gothischen oorsprong. Meestal overkragen de boogstellingen verdiepingsgewijs; zij worden dan door muurpijlers, pilasters, kolonetten op kraagsteenen ontspringende, soms ook alléén door deze gedragen (tig. 34S). Reeds werd I)elft als oudste centrum dezer school in de vroegrenaissance genoemd, doch het systeem is iets later aan het statige gerechtshof, thans kanselarij, te Leeuwarden3), (1544), aan gevels te Nijmegen, Goes, Dordt, Woerden en in 't begin

der 17e eeuw en ook

door Lieven de Keij in Haarlem toegepast. Gunstig werkt deze samenstelling vooral aan hooge gevels in een smalle straat, omdat de allengs overkragende geveldeelen geheel tot hun recht komen en niets door voorspringende lijsten aan het oog wordt onttrokken.

Fig. 354. Gevels te Antwerpen.

') O. a. liet raadhuis in Den Haag (fig. 358), de waag te Haarlem (fig. 364), het hospitaal te Hoorn e a. Zie van T.Tzendijck en Weissman : Documents classes dans les I'ays-Has. 2) Het ontwerp dagteekent van 1544, de uitvoering van (1566 71).