is toegevoegd aan uw favorieten.

De architectuur in hare hoofdtijdperken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HENDRIK DE KEYZER.

kerk, waarnaar, in de 17e eeuw en later, in Amsterdam en elders, verscheidene kerken werden gebouwd ').

Dikwijls was de Keyzer huiten Amsterdam werkzaam. In Delft herbouwde hij liet raadhuis (10li)), welks voorgevel uit Dorische en Jonische pijlerordonnantiën bestaat. Een werk niet van strengen stijl, zelfs van ongebonden factuur, niet sterke neiging tot den Barokstijl; in details soms grof doch

Fig. 380. Raadzaal te Naarden.

als geheel juist van uitdrukking, en van schilderaclitigen aanblik, volkomen in harmonie met liet centrum, den («othischen toren, overblijfsel van den niiddeleouwschen bouw. Hier getuigen de vele allegorische figuren, decoratieve koppen van zijn groot talent als beeldhouwer ifig. 37(>). /ij belmoren tot de schoonste scheppingen van de decoratieve beeldhouwkunst der Renaissance.

(Jroot was de Keyzer's invloed op de architectuur van zijn tijd. Zijn gevelsysteem van blindboogtraveeën, wordt aan tal van woonhuizen en publieke gebou-

') Zie „Oud-Hollandscho kunst" door den Rijksbouwmeester C. H. Peters.