is toegevoegd aan uw favorieten.

De architectuur in hare hoofdtijdperken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

FRANKRIJK.

architectuur der Renaissance in Frankrijk kenmerkt. Het paleis Luxembourg (1615—'20) door 8. de Brosse voor de koningin-regentes Maria de Medici, Florentijnsche van afkomst, te Parijs gebouwd, is hiervan een voorbeeld. Wel herinneren de rustieke zuilordonnantiën en de balustrade-bekroning deigevels aan de binnenplaats-architectuur van het paleis 1'itti (tig. 298), geheel Fransch daarentegen zijn de statige vierkante paviljoens niet hoog, steil dak

Fig. 403. Kasteel Maisons-sur-Seine, bij Parijs.

of koepel, door dakramen of schoorsteenen verlevendigd; evenzoo de verticale doorbreking der ordonnantiën bij de verdiepingen.

De Mrosse's leerling en opvolger, J. Lemercier (1585—1654), is dooide uitbreiding van liet Louvre (fig. 334 en 335), de koepelkerk der Sorbonne, Frankrijk's eerste vol ontwikkelde koepelbouw, de trap van Fontainebleauliekend.

De voornaamste vertegenwoordiger van dezen overgangstijd is echter Fr. Mansart (1598—1666). Tot zijn vele belangrijke bouwwerken behooren de zuid-vleugel van het kasteel te Blois, de hotels Carnavalet, Mazarin, de la