is toegevoegd aan uw favorieten.

De architectuur in hare hoofdtijdperken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE 19® EEUW

Eerst onder liet eerste Keizerschap (1804—'15) verkrijgt de architectuur een bijzondere uitdrukking. Steeds meer wordt dan de antieke oudheid en vooral de Romeinsche keizertijd liet model waarnaar Napoleon en daarmede de gelieele samenleving zich richt. Letteren en kunst, tooneel en muziek, kostuum en versiering, zeden en politiek, alles wordt door dien geest beheerscht. En waar in de architectuur der drie laatste eeuwen de antieke kunst slechts uitgangspunt, middel tot verwezenlijking van een eigen

Fig. 437. De Madeleine kerk te Parijs.

kunst-ideaal was gebleven, daar werd de herleving der oudheid thans doel, het ideaal zelf.

De voornaamste bouwwerken van het eerste keizerschap, den Empiretijd, meestal gedenkteekenen ter verheerlijking van den keizer en het leger, „la Grand' Armée", zijn dan ook een navolging van de antieke monumenten. De Gedenkzuil, Place Yendóme, met Napoleon als Romeinsch Imperator in top, is een copie naar die van Trajanus te Rome *), de Triomfpoort (fig. 443), Place du Caroussel 1805, van Pereier en Fontaine, de artistieke leiders van

') Zie tig. 294, Deel I.