is toegevoegd aan uw favorieten.

De architectuur in hare hoofdtijdperken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE 1!»E EEUW.

werk soms zelfbeheersching, soberheid missen en van zinnelijken pronk niet vrij zijn, dan zijn deze zwakheden eerder die van zijn tijd, dan van zijn persoon. Als buitengewoon begaafd Parijsch volkskind en van breede ontwikkeling, heeft deze

spontane, rationeele idealist het geestelijk en maatschappelijk leven van zijn tijd volkomen doorvoeld en in een sterk sprekend, lokaal kunstwerk

tot uitdrukking gebracht. Hervormend heeft de Nieuwe Opera op den modernen tlieaterbouw gewerkt. De strikte, stelselmatige scheiding der ingangen, de rationeele aanduiding der essentieele deelen van liet plan in het uitwendige, thans het kenmerk van de groote theaters, getuigen hiervan. Zijn stijl vond ook in talrijke theaters en andere publieke gebouwen van Frankrijk navolging 1).

Fig. 451. Kerk te Montrouge.

tectuur van de tweede helft der 19e eeuw niet

geheel

Toch heeft hij de [Fransche archiheheerscht. Naast de

') Verdere werken van Garnier zijn: het Casino te Monte Carlo; een tweetal Panoramagebouwen, de Cercle de la Librairie en enkele huurhuizen te Parijs; enkele villa's'te Bordighera, de aanleg der bekende badplaats S. Vittel. ^