is toegevoegd aan uw favorieten.

De architectuur in hare hoofdtijdperken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DUITSCHLANJJ.

5 5 5

genieën, koppen, wapens en emblemen, aan nationale gegevens ontleend, verzinnelijken nader de beteekenis van het monument (tig. 476).

't (Jeheel spreekt van eenheid, krachtigen, zelfbewusten Germaanschen geest, typeert den machtigen militairstaat. Ook het inwendige, vast organisch van aanleg, met ruime vestibules en staatsietrappen, hooge koepelhallen, breede wandelgalerijen, talrijke vergaderzalen en kamers van indrukwekkend vertoon,

Fig. 478. Fragment van de kerk zum heiligen Kreuz te Berlijn.

rijk, ja overdadig getooid met historische figuren en zinrijke motieven, vormt een machtig epos vol leven en kracht, sprekend blijk van de vindingrijkheid en liet talent des ontwerpers. Jammer dat, zoowel binnen als buiten, de indruk wordt benadeeld door de te groote schaal der details, die een zekere onrust verwekt en soms in grofheid ontaardt. Hinderlijk is ook het gladde glasvlak van den zwaren koepel aan de monumentale werking van het uitwendige. Evenzoo Bismarck's opzichtig gedenkteeken, in de as van het voorplein geplaatst.