is toegevoegd aan uw favorieten.

De architectuur in hare hoofdtijdperken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

T>F. TE<iF,NWOÓRPIOE TT.il>.

Ook liet bescheidenste bouwwerk spreekt zijn dichterlijke, sobere vormentaal. Aangenaam stemmend is de ruime lommerrijke binnenplaats van een volksschool; verkwikkend de liefdevolle inrichting der zonnige lighallen en rustige zalen van een vondeling-asyl, een hospitaal, een invaliden-telmis; vriendelijk, vredig de aanleg van een krankzinnigengesticht.

Hoflinann's kunst, hoewel op historische traditie gegrond, mist evenzeer het abstract conventioneele als het opzettelijk gewilde of liet dor rationeele. Het moderne van zijn werk bestaat niet in het zoeken naar voor alles

Fig. 542. Brandweerkazerne te Berlijn.

nieuwe onderdeelen of verrassende invallen, maar in den dichterlijken geest, die bestaande vormen bezielt en aan iedere opgaaf het typeerende, het volkomen gepaste karakter, in verband niet bestemming, omgeving, materiaal verleent. Deze geest belieerscht allereerst de bijzonder duidelijke, schoont» plattegronden, meesterlijk van groepeering en indeeling. Daarbij volkomen beheersching van liet materiaal. Natuursteen, baksteen, pleister, terra cotta, glazuur, dienen beurtelings tot bereiking van een karakteristiek architectuurbeeld. Enkele voorbeelden mogen dit toelichten.

Strikt rationeel en economisch van behandeling is de gevel eener groote lagere school van vier verdiepingen, geheel in baksteen uitgevoerd (tig. .">41).