is toegevoegd aan uw favorieten.

De architectuur in hare hoofdtijdperken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nriTsciiLAxn.

architectuur aan den lokalen stijl der ise eeuw herinnert (tig. .">4.")). Heel aan het eind verheft zich, als een stemmend „Memento Mori", de vriendelijk ernstige kapel, voor den lijkdienst en de uitvaart der gestorvenen — weemoedig door een laan van treurhoomen ingeleid (fig. 540). Vrede, berusting ademt heel deze omgeving.

Zoo dringt zich in Hoffmann's kunst de kunstenaar nooit hinderlijk naar voren. I it rationeelen zin en liefde geboren, spreekt zij in dichterlijken vorm voor

alles haar hooge moreele bedoeling uit. Zij dient de menschheid, strekt haar tot heil, tot vreugd. Dat bovenal is haar hooge beteekenis en waarde.

Reeds wijzen de allerlaatste werken van enkele bouwmeesters te Berlijn en elders op den goeden invloed dezer twee meesters. Sommige woninggroepen der nieuwe wijken, de interessante openbare gebouwen van den stadsarchitect J. Btthring in de voorstad Weissensee r), de groote prijsvraagontwerpen aldaar, treffen door hun rustig voornaam karakter in vergelijking met vroegere

jaren.

Als bijzondere persoonlijkheden kenmerken zich o. a. B. Sehring, Bruno Möhring, E. Schaudt, O. Kaufmann, Bruno Paul, Bruno Schmitz (fig. 547) te Berlijn; in Dresden Martin Dülfer, Schilling en Graebner; in Keulen C. Moritz; in Karlsrulie Curjel en Moser, Hans Billing enz. Vooral Billing's museum te Mannheim behoort tot de beste moderne werken 2) (lig. 548).

Kloeke (lennaansche geest beheerscht deze karakteristieke schepping, welker sobere, monumentale massa door sterk contrast van verhoudingen, ') Zie: „Berliner Architekturwelt", 1908.

) Zie. „Deutsche Ronkurrenzen" en andere periodieken reeds vroeger vermeld.

Fig. 547. De restauratie Reingold.