is toegevoegd aan je favorieten.

"Oost en West"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Batik's. XI. Vorstenlanden (nos 526—635).

583. Een dito dito, patroon „ parang kembang" (gebloemde kembang).

Deze 12 zakdoeken, nos 572—583, alle fraai van kleur en interessant van patroon.

Mevr. Levyssohn Norman. geb. Zoetelief.

584. Een kain-pandjang, patroon „parang roesak barong" (weerwolf-parang roesak), bet gelig wit der tusschenvlakken met talrijke breuken waardoor het soga-bruin overal doorgeloopen is. Heerlijk meesterstuk.

585. Een kain-pandjang, patroon „tambal Kanoman" (lappendeken van het Kroonprinselijk huis), waarin allerlei patronen in kleine stukken gecombineerd zijn; gereserveerde dracht voor de „ paranjahi's" (dienstvrouwen) van den Kroonprins. Mooi en nobel.

586. Een saroeng, patroon „nagatapa", (de draak als kluizenaar), met krachtig sprekende kapala van zwarten grond aan !t eene uiteinde van het doek. Mooi en warm.

587. Een saroeng, patroon „kawoeng Poetri" (vlok-motief voor Prinsessen), met de kapala aan 't eene uiteinde.

588. Een saroeng, patroon „parang roesak barong" (weerwolf-parang roesak), enkel in blauw en wit. De kapala in 't midden van het doek.

Mevr. Swart.

589. Een saroeng, patroon „pisang Bali" (Balineesche pisang), lichte grond, mooi warm-gelig soga, de kapala in 't midden van het doek. Mooi.

590. Een dito, sëmen-patroon met groote zich uitspreidende vogel-figuren, lichte grond, van dergelijk type; de kapala in 't midden ook. Mooi.

591. Een dito, lichte grond, met al europeesche bouquetmotieven, ook de kapala in 't midden; zelfde kleurtype. Ook mooi, maar minder zuiver reeds.