is toegevoegd aan je favorieten.

Handboek voor de methodiek der leervakken, ten dienste van hen, die studeeren voor de hoofdacte en voor vergelijkbare examens

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

be mCfceil'Jkhe i(l van het vermenigvuldigen met 73 valt dus uiteen ijn ar*dere ? n. 1. de verm. met 3 en die met 70.

l^etkroeV^n "We 't nu met 3. Om 3 X 725 c. te nemen, hebben \e'- * 5 c.; 3 X 20 e.; 3 X 700 c.

P't ?jjn weer drie zaken, die op zich zelf geleerd worden.

^ / 5 Ci ](0)nen overeen gevallen als 3 X 7 c.; 8 X 9 appels ^1)0'> ni0*" 3X 2t' c.: 5 X 70 noten enz.

de Vermenigvuldiging van 70 x 725 cent dienen we eerst te k6tinen die van 10 X 725 cent en dan kunnen we de uitkomst ïieïen^1

nemen, waarbjj we dan weer van het voorgaande %et>n'<k muken.

O'U jus (je opgegeven vermenigvuldiging te kunnen berekenen, t).l' ^ "ï25 cent, hebben we te leeren: 3x5 cent; 3 X 20 c.; ^ / 7Q0 c>; 10 X 725 e.; 7 X 7250 c.

Mt\ 10 x 725 cent gaat vooraf de verm. van 10 X 5 cent; 10 * 20 cent; 10 X 700 cent, zoodat we — teruggaande — lcei-t>!i: het vermenigvuldigen van een getal van één SijferJ ^!lll getallen als 20, 30, 40 enz.; van getallen als 100, £0°> 30° > 700, enz. met een getal van één cijfer; het vcrItje^Hj-viiWigen niet een term van de schaal (10) ; dan met als 70, 80.

ééoe moeilijkheid: 725 c. verm. met 73, wordt dus gesplitst in ee*ï ilieïiigte andere moeilijkheden, die achtereenvolgens door Qo moeten worden overwonnen.

^ °Or de andere bewerkingen is het ook niet moeilijk de noodkl'e'd van dit beginsel aan te toonen.

ö'j behandelt niet uw leerlingen de vermenigvuldiging van Q}jj ?yt genaderd tot het volgende geval: - :ï X 7/n.

C"A) la^t in aansluiting bij wat ze vroeger leerden, hun zeggen: '*/i * */i' beduidt: 2 maal het 3e deel van 7/n ; het derde deel Vu11 */ii is 7'33; 2 maal het derde deel van 7/11=14/33 of: */i X> 2 * '/« X7/n=u/s3.

^i) schrijft een tweede voorbeeld op: 3/r, X 73 en de leerlingen t0* de uitkomst 3/5 X 7.« = 2"40.

Pv^iieeOs handelt ge met nog andere breuken.

^"J ü°rgt, dat al de behandelde voorbeelden onder elkaar