is toegevoegd aan je favorieten.

Handboek voor de methodiek der leervakken, ten dienste van hen, die studeeren voor de hoofdacte en voor vergelijkbare examens

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met hen af te spreken: in plaats van vijf schrijft men ook 5. Dit is nu meestal niet het geval. Daarom wachten sommige schrijvers dan ook zeer lang, vóór ze de cijfers geven.

Wij stellen, om de voordeelen van het vroeg gebruik der cijfers te verbinden met het hechten van een beteekenU aan die cijfers, voor, met de cijfers aan te vangen, zoodra de leerlingen het woord een kunnen lezen. Dit is vrij vroeg het geval. Wij schrijven dan op het bord: een peer, een noot (de woorden noot en peer kennen de kinderen al heel spoedig) en spreken met hen af, daarvoor te schrijven: 1 peer, 1 noot.

Dan komen we terstond op 2, 3 enz., op deze wijze: ..Kinderen. we zullen nu opschrijven: twee ooms; het woord twee kunt ge nog niet schrijven; wegzuilen daarvoor dan maar nemen: 2 ooms, enz" Daarop volgt dan het beoefenen van de schrijfwijze der cijfers. Bij de volgende hoeveelheden wordt telkens het bjjbehoorende cijfer geleerd. Voor onze leerlingen is het cijfer dus de vervanging van den naam, hot teeken voor het woord. Wij blijven alzoo ook getrouw aan het beginsel: eerst de zaak en dan het teeken.

3. Hoe kan nog anders de verwarring van zaak en teeken worden vermeden? Men heeft voorgesteld1) aldus te handelen:

Verondersteld, dat de leerling weer moet samentellen 3 en 3, dan schrijft de onderwijzer op het, door een streep in tweeën verdeelde, bord links:

• • • • de leerling schrijft het na op zijn insgelijks in • • tweeën verdeelde lei en zet achter de streep de

uitkomst in den vorm, waarin hij de hoeveelheid zes heeft

geleerd aldus:

• • • • • • •

Hierbij is nu het teeken vermeden; de stippen zijn natuurlijk voor een kind vaii dezelfde waarde als de voorwerpen.

Toch is er dit bezwaar, dat er van de leerlingen, wat de voorstelling der werkelijke hoeveelheden betreft, te weinig wordt gevorderd; om tot de uitkomst te komen, hebben ze slechts te

') De lieer Lem in het N. P. tijdschrift.