is toegevoegd aan je favorieten.

Handboek voor de methodiek der leervakken, ten dienste van hen, die studeeren voor de hoofdacte en voor vergelijkbare examens

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

houtskool on zwart krijt op papier zonder steunsel (uit de vrije hand).

Nu laat men vaak, om het den leerlingen in den aanvang gemakkelijker te maken, teekenen op papier, dat op onderling gelijke afstanden met punten is bedrukt (stigmografisch veld) of op papier met een netwerk van lijnen voorzien.

Het netteekenen kan bij zeer jonge leerlingen zeker wel aanbevolen worden, mits de kwadraten niet te klein zijn, en ze niet verleiden tot het fabriceeren van zeer samengestelde, oogverbijsterende teckeningen.

Het stigmografisch veld is minder goed, want 1°. de leerling wordt licht verleid een lange lijn in twee of drie stukken te maken (het zou nog een verbetering zijn, — indien men het teekenen op zoo'n veld wenscht te behouden vóór het teekenen uit de vrije hand, — papier te nemen zoo, dat de afstand der punten grooter genomen wordt, naarmate de leerling vordert). 2°. het is bij het maken van kleine lijnen vrij overbodig na het netteekenen.

In den regel laat men eerst teekenen op de lei, daarna op papier met potlood en ten slotte met houtskool en krijt. In geen geval is het aan te bevelen leien te nemen met ingekraste of geverfde ruitjes. Dan raden we het gebruik van de glazen teekenlei aan. (Perebooms glazen teekenlei b. v.). Tusschen twee matglazen platen is n. 1. een papier met stippen en lijnen aangebrachtj de stippen aan den eenen en de lijnen aan den anderen kant schijnen goed door en hinderen niet bij 't teekenen. Toch is het goed zoo vroeg mogelijk op papier te laten werken en zoo spoedig het kan met houtskool op grijs getint papier. Andere hulpmiddelen zijn nog pastelkrijt en waterverf (in tubes).

§ GO. Methodes voor het teekenen.

1. Wandplaten (125) voor het teekenonderwijs door W. Zwier G.Hzn. en T. Jansma, uitgave D. Mijs, Tiel. 3 serieën a f 10 (onopgeplakt). Hierbij behoort een zeer uitvoerige handleiding, (prijs f 3.50). De platen zijn 58 bij 70 cM.

De eerste serie (1—44) bevat rechtlijnige figuren, de tweede (45—88) cirkelmotieven en eenige motieven in vrij gebogen lijnen,