is toegevoegd aan uw favorieten.

Kleine Hoogduitsche spraakkunst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 32. 5. üe klank, <lie beantwoordt aan de Hollandsclie ƒ, wordt geschreven gewoonlijk als ƒ', in een beperkt aantal

woorden als v.

Hiervan zijn de meest bekende bij de uitspraak oneven.

(Vgl.: § 20.)

55 33. 6. Voor p en t schrijft men s in plaats v.msch. B.v.: die Spange de gesp,

die Stange de stang;

daarentegen:

die Sekwester de zuster,

die Schlange de slang.

§ 34. 7. Hoe kan de lengte van een klinker worden aangeduid?

He lengte van een klinker kan, ten overvloede, worden aangeduid:

a) door verdubbeling van liet letterteeken, bij de a, e en o;

b) bij de i door achtervoeging van een e;

c) door een li (Dehnungs-fc).

35. a.) Door verdubbeling van liet, letterteeken,

bij de a in de woorden :

der Aal de aal, de paling, der Aar (dichterlijk voor der Adler) de adelaar, das Aas het aas, liet kreng, das Haar het haar, das Paar het paar, der Saai de zaal, die Saat het graan, der Staat de staat, Aachen Aken, die Maas de Maas ;

bij de e in de woorden:

das Beet het bloembed, das lieer het leger, der Klee de klaver, das Meer de zee, der Speer de speer, der Teer de teer. der Schnee de sneeuw, die Beere de bes, die ReeJe dereede, die Seele de ziel, der Krakeel het krakeel, der Lorbeer de laurier;

in vreemde woorden:

die Allee de allee, die Armee het leger, die Chaussee de straatweg, die Galeere de galei, die Idee de idee, die Moschee de moskee, der T(h)ee de thee;