is toegevoegd aan je favorieten.

Kleine Hoogduitsche spraakkunst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Büchlein, das Auglein. De vormen op elchen zijn leelijk en worden weinig gebruikt.

§ 74. 4. ilie das Miigdlein of das Müdchen.

Men vorme nu <le verkleinwoorden van:

•las Haus het huis, die Nase de neus, das Kind het kind, die Pfeife de pijp, «le fluit, der Faden de draad, derVater de vader, derUarten de tuin Hamie (voornaam), derOfen de kachel, der Kasten de doos, de kist, der Bruder de broeder, der Bart de baard.

N.B.: Men zij in het Duitseh evenwel voorzichtig met het vormen van verkleinwoorden en raadplege in twijfelachtige gevallen liet woordenboek; niet elk zelfstandig naamwoord heeft in het Duitseh een verkleinwoord.